Naše fakturačné údaje.R.H.E.A., s.r.o.

Dr. Lučanského 523

032 61 Važec, Slovenská republika


IČO: 47 091 894

DIČ: 2023736979

 


VÚB a.s.

číslo účtu: 312 441 4153/0200

IBAN: SK23 0200 0000 0031 2441 4153

BIC: SUBASKBX